E-Devlet Çözümler

dia e-devlet çözümleri

DİA E-Devlet Çözümleri ve Avantajları

E-devlet çözümleri, işletmelerin GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) ile doğrudan entegrasyonunu sağlayarak e-fatura, e-irsaliye, e-defter gibi belgelerin elektronik ortamda yönetilmesini ve saklanmasını kolaylaştırır.

  1. Entegrasyon Çeşitliliği: DİA E-Devlet, e-fatura portal entegrasyonundan e-arşiv entegrasyonuna kadar çeşitli entegratör çözümlerini destekler.

  2. Kullanım Kolaylığı: GİB direkt entegre olan DİA E-Devlet, aracı yazılım veya firmaya ihtiyaç duymadan sorunlarınızı DİA ile iletişime geçerek çözmenize imkan tanır.

  3. Entegrasyon Kolaylığı: DİA Kurumsal Yönetim Sistemi üzerinde bir modül olarak çalışan E-Fatura Sistemi, diğer yazılımlarla sorunsuz entegrasyon sağlar.

  4. Bulut Tabanlı Yedekleme: E-faturalarınız bulut sisteminde yedeklenir, böylece veri güvenliğini sağlarken aynı zamanda kolay erişim imkanı sunar.

DİA E-Devlet Çözümleri, işletmelerin elektronik belge yönetimini basit, güvenli ve sorunsuz bir deneyim haline getirerek iş süreçlerini optimize etmeyi hedefler.

dia-e-devlet

E-Devlet Çözümlerinin Önemi

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010’dan itibaren uygulanmakta olan e-fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen veri formatı ve standarda uygun olarak, bir faturadaki gereken bilgileri içeren elektronik bir belge olarak faaliyet göstermektedir. E-fatura, kağıt faturalarla aynı yasal geçerliliğe sahiptir ve satıcı ile alıcı arasındaki iletişim merkezi bir platform olan GİB üzerinden gerçekleşir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yönetimindeki e-fatura uygulaması, güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak satıcı ile alıcı arasında standart bir format oluşturmayı hedefler. Bu kapsamda, uluslararası standartlar dikkate alınarak UBL-TR olarak bilinen açık kaynaklı bir XML tabanlı etiketleme sistemi benimsenmiştir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, belirli gelir şartlarını karşılayan şirketler e-fatura uygulamasına dahil olmak zorundadır. Petrol Piyasası Kanunu’na lisanslı olanlar ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na tabi malları imal, inşa veya ithal eden ve belirli ciro şartlarını karşılayan işletmeler bu kapsamdadır.

E-fatura uygulaması için farklı entegrasyon yöntemleri bulunmaktadır: Entegrasyon, Özel Entegrasyon ve Portal yöntemleri. Bilgi İşlem Sistemi Entegrasyon Yöntemi, mükelleflerin kendi bilgi işlem sistemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine entegre etmelerine olanak tanır.

E-Devlet Hizmetleri Entegrasyonu

DİA Kurumsal Yönetim Sistemi, faturaları portal entegrasyonu ile manuel olarak yükleyebilme ve aynı şekilde alabilme imkanı sunar. Ayrıca DİA Muhasebe modülleri ile hazırlanan defterler online olarak imzalanabilir ve gönderilebilir, böylece zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanabilir.

Call Now Button