Skip links

Big Data Nedir ?

Big Data Nedir, Ne İşe Yarar?

Big Data, son zamanların en popüler kavramlarından biri olarak tanımlanmaktadır. Türkçe karşılıysa “büyük veri” şeklinde geçmektedir. Big Data kavramının ilk olarak genetik ve astronomi alanında ortaya çıktığı da bilinmektedir. Elbette internetin insan hayatına bu denli katılmış olması, bu kavrama farklı bir boyut kazandırmıştır. İnsanlar çok kısa bir süre içerisinde internete adapte olunca, farkında olmadan çok daha büyük bir pay haline gelmiştir. Hatta şimdilerde de oldukça yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. Big Data tanımı kadar data ne demek, buna da değinilmesi gerekmektedir. Bu sayede Big Data kavramını çok daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. Data yani veri kelimesi, araştırmalar, gözlemler sonucunda elde edilen terimi ifade eder. Bu terimler farklı ortamlardan toparlanabilmektedir. Big Data ise, verilerin analiz edilmesi, sınıflandırılması, işlenebilir hale gelmesidir. Elbette bununla yetinilmesi de doğru değildir. Big data nedir, ne işe yarar tüm bunları öğrenmek gerekir. Eğer sizler de big data hakkında çok daha kapsamlı bilgi edinmek istiyorsanız, yazımızın devamını okuyabilirsiniz. Bu sayede Big Data hakkında bilinmeyenleri de öğrenmiş olursunuz.

big data (büyük veri) nedir?

Big Data yani büyük veri, veri tabanı sistemleri ile depolanması, analizi ve yönetimi mümkün olmayan veriler olarak tanımlanmaktadır. Büyük veri, analiz işlemleri, verimliliğin artması için toplanmaktadır. Anlamlı ve işlenebilen verilerin toplamı olarak yorumlanmaktadır. Farklı birçok sektör içerisinde kullanılması mümkün olan Big Data, turizmden finansa her alanda kullanıma uygundur. Büyük veri ne işe yarar sorusuna cevap olarak da analizler yapıldığı söylenebilmektedir. Big Data ile beraber şirketlerin barındırdığı veriler kullanılarak akıllı yönetim stratejileri kullanılmaktadır. Büyük verileri kullanan şirketlerin sayısı da günden güne artış göstermektedir. En etkili kullanan şirket grupları içerisinde dünyanın en değerli beş şirketi de yer almaktadır. Bu şirketler, Facebook, Google, Apple, Amazon ve Microsoft olarak bilinmektedir. Big Data yeni veri kaynaklarına göre çok daha karışık olan veri kümelerine verilen isimdir. Big Data geleneksel veri işleme yazılımı ile yönetilememektedir. Şirketler için büyük bir avantaj niteliği taşıyan bu kavram sıklıkla araştırılmaktadır. Özellikle Big Data ne demek şeklinde soruların sorulduğu görülmektedir. Big Data nedir diye düşünüyorsanız, firmaların müşteri davranışları üzerine yoğunlaşan ve buna uygun kararlar almayı sağlayan veriler bütünüdür. Elde var olan verilerin sadece bir hal almasını sağlar. Böylece veriler işlenebilecek bir sonuçta buluşur. Büyük veri karşılaştırma işlemleri sırasında da verilerin ilişkileri incelenmektedir. Bu süreç içerisinde aralarındaki bağlantıların da incelendiği bilinmektedir.  Böylece müşteri davranışlarına dayalı olarak elde edilen veriler en doğru şekilde değerlendirilmektedir. Sonuç olarak da yüksek fayda sağlayan bir araç kazanımı ortaya çıkmaktadır.

big data tarihi nasıldır?

Big Data, büyük veri kavramı birçok kişi tarafından yeni öğrenilen, yeni tanışan bir kavramdır. Buna rağmen aslında büyük verinin başlangıcı, 1960-1970 yıllarına dayanmaktadır. Yani büyük veri, veri dünyasında veri merkezlerinin kullanılmaya başlandığı zamana kadar uzanmaktadır. Özellikle 2005 yıllarında Facebook, YouTube gibi çevrimiçi hizmetlerde kullanıcılar çok fazla veri ürettiği fark edilmiştir. Çok fazla verinin olması nedeniyle ihtiyaca dayalı olarak Hadoop geliştirilmiştir. Hadoop büyük veri kümelerinin depolanması, büyük veri kümelerinin analiz edilmesi için özel olarak oluşturulmuştur. Açık kaynaklı bir sistemdir ve o dönemlerde dahi popülerlik kazanmıştır. Bu tarz açık kaynaklı olan sistem çeşitlerinin gelişimi sırasında, büyük verilerin kolay çalışması, kolayca depolanması amaçlanmıştır. Hatta bu işlemlerin daha ucuz bir şekilde yapılması için verilerin büyümesi istenmiştir. Elbette veri üretimi yapanlar sadece insanlar değiller. İnternetin hayatımıza girmesiyle, nesneler ve cihazlar internete bağlı bir hal almıştır. Hatta müşteri kullanım görüntüleri, ürünlerin performans oranları gibi birçok veri toplanmaktadır. Özellikle makine öğreniminin ortaya çıkmış olması, bilgi üretiminin bir hayli artmasına neden olmuştur. Büyü veri gelişimi giderek arttığından ötürü faydaları da giderek çoğalmaktadır. Big Data nasıl ortaya çıktı sorusu gibi faydaları da araştırılmaktadır. Bunlarla ilgili de birçok seçeneğin sunulması mümkündür. Örnek olarak Bulut Bilişim içerisindeki büyük veri olanakları artık çok daha geniştir. Grafik veri tabanlarının günden güne daha önemli hale geldiği de bilinmektedir. Bundan kaynaklı olarak söz konusu verilerin analizlerinin en kapsamlı ve hızlı olması amacıyla çok fazla verinin görüntülenmesi de mümkündür. Büyük veri kullanım senaryoları iş faaliyetlerinde büyük artıların öne çıkmasına yardımcı olmaktadır.

big data özellikleri nelerdir?

Big Data özellikleri “5V” olarak bilinmektedir. Bunları detaylandırmak gerekirse de Variety (çeşitlilik), Volume (hacim), Velocity (hız), Veracity (Doğruluk) ve Value (Değer) özellikleri ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlar sayesinde birçok avantajdan faydalanmak mümkün hale gelmektedir. Konuyu daha da derinleştirecek olursak;

 • Çeşitlilik, Big Data özelliklerinden biridir. Verilerin yapısal olarak değil farklı ortamlardan gelen veri formatına uygun olması bir hayli önemlidir. Çalışmaların en sağlıklı şekilde devam edebilmesi için de bilgilerin birbirine dönüşebilir şekilde kullanılması gerekmektedir.
 • Hacim yani Volume, sürekli ve büyük hacimlerle sağlanmalıdır. Yani veri akışının sürece uyumlu olması gerekmektedir. Bu sayede verinin hacmi ve hızı da günden güne artış gösterecektir. Verilerin doğru şekilde işlenmesi, bilgiye dönüşümü de etkili olacaktır.
 • Hız, verilerin devamlılığı açısından öne çıkmaktadır. Çünkü verilerin devamlılık sahibi olması, çok hızlı olabilmesi gibi detaylar verilerle bağlantılıdır. Bunlara örnek olarak da Twitter platformu verilebilmektedir. Twitter içerisinde bir dakikada 511 bin tweet atılmaktadır. Verilerin işlenmesi ve analiz edilmesi sırasında da veri üretiminin aynı hizada olması önemlidir.
 • Big Data özellikleri içerisinde doğruluk da yer almaktadır. Doğruluk sayesinde veriler daha güvenli ve doğru bilgiler içermesi gerekmektedir. Özellikle verilerin doğru olmayacak şekilde kayıt altına alınması, anlamsız olması olumsuz etkiler yaratacaktır. Ancak bu tarz verilerin anlamlı veriye dönüştürülmemesi oldukça faydalıdır.
 • Değer Big Data içerisinde önemli bir seçenek olarak görülür. Kayıt altında tutulan verilerin, veri olarak kabul görmesi için artı bir değer barındırması önemlidir. Özellikle işlenmesinin ardından içerisine işe yarayacak veri çıkmayan veri tabanı işe yaramayacaktır. Bundan dolayı da veri madenciliği metotları kullanılmaktadır.

big data (büyük veri) neden önemlidir?

Veriler artık hayatımız içerisinde aktif bir yere sahipler. Aynı zamanda veriler sayesinde yaşam tarzımız, dünyamız görülmemiş şekillerde etki altındadır. Bugüne kadar hiç görülmemiş bir yoğunlukla Big Data (Büyük Veri) verilerin en doğru şekilde kullanılmasına yardımcı olmaktadır. Toplumlar için birçok artısı bulunan Big Data, ticari organizasyonlarda da kullanılmaktadır. Özellikle günümüz şartlarında verilerin doğru işleniyor olması, büyük bir fayda ve kazanç var etmektedir. Gelişen teknolojiyle beraber süreçler de olumlu gelişmelerle donatılmaktadır. Diğer yönden Big Data çalışmalarının verilerin güvenlik sorunlarıyla ilgili problemlere yol açacağı da düşünülmektedir. Bu yüzden de Big Data avantajları ve dezavantajları bir bütün olarak incelenmeye devam edilmektedir. Özellikle söylenenler arasında yakın gelecekte veri savaşlarının ortaya çıkacağı da yer almaktadır. Çünkü verilerin bu şirketlere aktarılıyor olması, devletlerin artık verilere ulaşabilmesi anlamına gelmektedir. Yine de genel olarak bakıldığı zaman Big Data çok uzun bir gelecek barındırmaktadır. Barındırdığı faydalardan detaylıca bahsedersek de;

 • Big Data, var olan hataların, sorunların asıl nedenlerinin belirlenmesinde rol oynamaktadır.
 • Şirketlerde, firmalarda müşteri kitlesinin satın alma alışkanlıkları incelenmektedir. Buna uygun olarak satış amacı güderek kuponlar hazırlanmaktadır.
 • Yeni portfolyolar üzerinden çalışmalar yapılmaktadır. Bu sayede Big Data riskleri tekrardan hesaplanmaktadır.
 • Big Data üzerinde yanlış davranışlar tespit edilmektedir. Söz konusu tespitlerin işleyişi etkilemeden yapılması, sürecin olumlu bir şekilde devam etmesini sağlamaktadır. Olumsuz sonuçlardan korunmanız açısından önemli bir fayda olarak yorumlanmaktadır.
 • Big Data faydaları ne yapıldığı, veri içerikleri ile bağlantılı değildir. Daha çok bu veriler üzerinden daha akıllı kararlar verilmesini sağlamaktadır.

big data kullanım alanları nelerdir?

Big Data nasıl kullanılır, sorusu gibi Big Data ile ilgili farklı sorular da yönetilmektedir. Özellikle Big Data kullanım alanları çok sık sorulanlardan biridir. Big Data yönetim alanları içerisinde seçenekler de oldukça geniş bir yelpazeyi barındırmaktadır. Devlet hizmetleri, sosyal medya, bankacılık, pazarlama, tarım, sağlık hizmetleri gibi birçok alanda büyük veri kullanımı söz konusudur.  Detaylandırırsak;

 • Sağlık sektörü içerisinde büyük veri uygulamaları büyük bir rol oynamaktadır. Özellikle hasta sağlık kayıtlarının tutulması, kayıtların kitlelere ayrılarak depolanması gibi birçok veri kaydı elde edilmektedir. Bu denli büyük bir veri yığını da sağlık alanında bulunan devrimsel gelişmelerin önünü açmaktadır. Big Data ile beraber hastalara erken teşhis konulabilmektedir. Aynı zamanda hem sağlık hizmetlerinin yenilenmesi hem de tedavi yöntemlerinde iyileştirmeye gidilmesi mümkün hale gelmektedir. Big Data hastane kalitesinin arttırılması noktasında da öne çıkmaktadır.
 • Tarım alanı içerisinde Big Data kullanımı söz konusudur. Bu aşamada sensörlerin elde ettiği veriler analiz edilmektedir. Firmalar, bitkilerin test edilmesi sonrasında, sıcaklık, toprak yapısı, nem oranı, büyüme hızı gibi önemli bilgileri, uygun ortam koşullarını bulmaya uygun araştırmalarda kullanmaktadır.
 • Pazarlama sektörü içerisinde yer alan Big Data, kitlesel tüketici davranışlarının izlenmesinde önem arz eder. Özellikle reklamlar içerisinde yüz tanıma sisteminin kullanılması, izleyicilerin reklamlar olan tepkilerinin analiz edilmesini sağlar. Böylece ürün ve hizmet satışlarının arttırılmasında en doğru reklam çalışmalarına imza atmaktadır.
 • Sosyal medya alanında büyük bir yoğunluğun yaşanması verilerin de giderek artmasına neden olmaktadır. Milyonlarca fotoğraf ve paylaşım Big Data kullanımının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Sosyal medya üzerinde platformların kendi ihtiyaçlarının yanı sıra uygulamalardaki firmaların, markaların tüketici alışkanlıklarını izlemesine yardımcı olmaktadır.
 • Big Data bankacılık alanında da kullanılmaktadır. Bankalarda, hesap sahiplerinin hareketlerinin kaydedilmesi, görüntülenmesi noktasında iyi analiz sonuçlarının alınmasını sağlamaktadır. Özellikle risk yönetimi gibi önemli noktalarda fayda sağladığı bilinmektedir. Elbette veri hırsızlığının da önüne geçilmesini sağlamaktadır.
 • Big Data, büyük veri, devlet hizmetlerinde de kullanılmaktadır. Hatta devlet sektöründe büyük bir fayda sağladığı görülmektedir. Devlet kuruluşlarında, dijital ortamlarda yer alan verilerin analizi yapılmaktadır. Bütçe raporu, nüfus sayımı, seçim sonuçları gibi birçok işlem, dijital ortamlarda Big Data ile sürdürülmektedir. Devlet hizmetlerinde Big Data için verilecek en doğru örnekse, E-devlet olarak bilinmektedir. Big Data sayesinde E-devlet üzerindeki hizmetlerin verimliliği ve etkinliği de artış göstermektedir. Bununla beraber veriler çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde kullanılmaya devam edilmektedir.
Kategoriler
This website uses cookies to improve your web experience.
Call Now Button