Skip links

Dijital Dönüşüm

Sistem Yönetimi

Sistem yönetimi, dijital dönüşüm veya ERP gibi yapısal değişikliklerde işletmelerin kendi verimlilik kriterlerine uyum sağlayacak altyapıyı oluşturmasında kritik bir parametredir. Çoğu zaman işletmeler, kendi yazılım ekiplerine sahip olmalarına rağmen bu süreçleri yönetmekte ve canlıya geçirmekte zorlanabilirler. Veri tabanı uzmanları ve teknik destek danışmanları, altyapıyı oluşturan tüm bileşenlerde özel rapor oluşturma, yetkilendirme,

Proje Sonrası Destek

Proje sonrası destek hizmeti, projenin uygulanmasından sonra kullanıcıların desteklenmesi ve olası yeni taleplerin karşılanabilmesi için sunulan bir hizmettir. Yerinde destek, çağrı merkezi desteği, uzaktan erişim ile destek ve sistem bakımı gibi alanları kapsayan hizmetler, firmaların ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak üzere sunulmaktadır.

Proje Yönetimi Ve Uygulama

Proje Yönetimi Ve Uygulama hizmetleri, işletmelerin süreçlerini ERP ve diğer işlevsel yöntemlerle etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayan araştırma, tasarlama, uygulama, canlıya geçiş ve canlıya geçiş sonrası süreçteki destek hizmetlerini kapsayan danışmanlık hizmetidir. Özverili bir şekilde yürütülen projelerde, işletmenin iş geliştirme ve iyileştirme fırsatları ile müşteri beklentileri göz

E-Devlet Çözümleri

E-Devlet çözümleri, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilen özel entegratörler aracılığıyla sunulan ve mükelleflerin e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye gibi elektronik kayıtları oluşturmasına olanak tanıyan hizmetlerdir. Şirketlerin kullanabileceği E-Devlet çözümleri arasında e-fatura, e-irsaliye, e-defter ve e-arşiv entegrasyonları bulunur. Bu çözümler, ön muhasebe, muhasebe sistemleri veya ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımları ile entegre edilebilir, kullanımı

Sanal Santral Sistemeleri

Sanal santral, işletmelerin tüm telefon ve santral ihtiyaçlarını karşılayan esnek bir hizmettir. Bu hizmet, fiziksel bir santral cihazı gerektirmez ve 0850 hat, sanal numaralar, VoIP (İnternet Üzerinden Ses Aktarımı), sanal sekreter gibi birçok özelliği tek bir çatı altında sunar. Sanal santral, kurulum ve cihaz masraflarına gerek kalmadan işletmelerin çağrı merkezi hizmeti sunmasına

Bulut (Cloud) Sistemler

Bulut (Cloud) Sistemler ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) yazılımları, işletmelerin tüm departmanlarını ve iş süreçlerini tek bir entegre platformda birleştiren ve yöneten bütünleşik sistemlerdir. Bu sistemler, üretimden satın almaya, envanter yönetiminden finansa kadar birçok operasyonel alanda verimlilik sağlamak için tasarlanmıştır. ERP yazılımları, işletmelerin farklı departmanları arasında entegrasyonu sağlar ve bu da verimlilik, görünürlük ve iş süreçlerinin

Dijital Dönüşüm Süreci

Dijital dönüşüm, günümüz iş dünyasında büyük öneme sahip bir kavram haline gelmiştir. Bu süreç, işletmelerin teknolojiyi kullanarak süreçlerini, verilerini ve iş yapma biçimlerini dijital platformlara taşıması ve bu sayede daha verimli, esnek ve rekabetçi hale gelmesidir. Dijital dönüşümün temel amacı, işletmelerin teknolojiyi kullanarak yenilikçi çözümler geliştirmesi ve bu çözümleri iş süreçlerine entegre

This website uses cookies to improve your web experience.
Call Now Button