Skip links

Network Kablo Çeşitleri Nelerdir

Network Kablo Çeşitleri Nelerdir

Network Kablo Çeşitleri; yönlendiriciler, bilgisayarlar, sunucular ve diğer ağ bileşenlerinin aralarında bağlantı ve veri aktarımını sağlayan kablodur. Network kabloları, ağların kullanım amaçlarına göre STP, UTP, koaksiyel ve fiber optik şeklinde ayrılır. Bu kablo türleri de yine kendi içlerinde alt başlıklar halinde incelenebilir. Koaksiyel Kablo Çeşitleri Nelerdir? Koaksiyel kablo, üzeri yalıtkan madde ile kaplı, bakırdan elde edilen ve radyo frekanslarının iletilmesi için kullanılan bir kablo çeşididir. Bakırın bu kablolarda kullanılma sebebi ise elektrik akımına düşük direnç göstermesidir. Bu özelliğiyle koaksiyel kablolar, sinyallerin daha uzak mesafelere taşınmasına olanak sağlar. Kullanım alanına göre farklılık gösteren koaksiyel kabloların iletim mesafesi ise normal koşullarda yaklaşık 500 metredir. UTP (Korumasız Kıvrımlı Çift Kablo) Çeşitleri Nelerdir? Kablo 4 çift kablodan yani toplam 8 adet kablodan oluşur. Analog telefon hatlarında tek çift, veri aktarımında ise 2 çift kablo kullanılır. Diğer çiftler ise yedek olarak ya da enerji aktarımı için kullanılır. Kablonun kıvrımlı bir yapıda olmasının nedeni ise; elektrik sinyalleri kablodan geçerken manyetik bir alan oluşturmasıdır. Bu etkiye ise cross-talk ismi verilir. UTP kablolar kendi içerisinde şu şekilde ayrılır;

  • CAT1
  • CAT2
  • CAT3
  • CAT4

UTP çeşit kabloların gerek sinyal mesafeleri gerek diğer özellikleri, onları birbirinden ayırarak sırasıyla bu isimleri almalarını sağlamıştır. Network Kablo Çeşitleri Çeşitleri Nelerdir? STP kablo, korumalı kıvrımlı çift kablo olarak da bilinir. Yine bu kablo çeşidi de 4 çiftten toplamda 8 adetten oluşur. Kablonun kıvrımlı bir biçimde olmasının nedeni ise; manyetik alan oluşturmasıdır. Ayrıca kablonun kıvrımlı olmasının bir diğer sebebi de, elektrik sinyalleri biçiminde geçen binary kodlarının, manyetik alan nedeniyle bozulma veya hasar görme ihtimalini en aza indirmektir. STP kablo çeşitleri ise şöyledir;

  • CAT5
  • CAT5e
  • CAT6
  • CAT6a
  • CAT7,
  • CAT8

Bu kabloların, UTP kablolarından farkı ise koruma bulundurmalarıdır. CAT5 Kablo Nedir? Cat5 kablo, bilişim sistemlerinde sıkça kullanılan kablo standartlarından bir tanesidir. İlk üretildiği dönemde 8 telli şekilde piyasaya sürülmüştür ve günümüzde de aynı şekilde üretimine devam edilmektedir. En yüksek veri iletim hızı 100Mbps’dir. İletim mesafesi ise normal koşullarda yaklaşık 100 metredir. CAT 6 Kablo Nedir? Cat6 kablo çeşidi de bilişim sistemlerinde sık sık kullanılan kablo standartlarından bir tanesidir. Yine Cat6 kablo da ilk olarak 8 telli üretilmiş ve daha sonra da bu özelliğini korumuştur. Cat5 ve Cat5e ile karşılaştırıldığında daha fazla veri geçişi sağlar ve olası yabancı sinyallerden Cat5 çeşitlerine göre daha az etkilenir. Veri akışının belli bir kalite düzeyinde olabilmesi için, sistemde kullanılan diğer unsurlarında kablo gibi Cat6 ve benzer standartlarda olması gerekir. Cat6 kablonun en yüksek veri taşıma kapasitesi 1Gbps’dir. Bu kablonun iletim mesafesi ise normal koşullar altında yaklaşık olarak 100 metredir. Fiber Optic Kablo Nedir? Fiber optik kablolar, camdan elde edilen, üzerlerinde birkaç kat koruma bulunan ve veri iletiminde kullanılan bir kablolardır. Bu kablolarda veri iletimi elektrik sinyallerinin yerine ışık kullanılarak gönderilir. Metal kablolar yerine fiber kabloların kullanılma nedeni ise iletimin çok daha hızlı olmasıdır. Ayrıca daha az kayba neden olması, elektromanyetik alandan etkilenmemesi, uzak konumlarda veri iletimini sağlaması ve güvenlik sağlaması gibi avantajlarda fiber kabloların kullanılma nedenlerindendir. Bu kabloların dezavantajı ise yüksek maliyetli olabilmesidir. Fiber optik kablolar da kendi aralarında; single mode fiber (SMF) ve multi mode fiber (MMG) olarak çeşitlere ayrılırlar. Laptop teknik servisi hizmeti veren firmamız, sizlere destek olmaya devam ediyor.

This website uses cookies to improve your web experience.
Call Now Button