Skip links

Ram ve Rom Arasındaki Farklar

Ram ve Rom Arasındaki Farklar

RAM ve ROM, ufak çaplı bilgisayarlarda veya denetleyicilerde değerlendirilmiş olan iki ayrı bellek çeşididir. Müşterek nitelik olarak ikisi de malumat biriktirmek adına kullanılmakta ve yine ikisi de asli belleğin (direkt olarak CPU aracılığıyla ulaşılan bellek) gruplandırmasına aittir. RAM ve ROM; kullanma, biriktirme niteliği, alabilirlik, sürat ve benzeri niteliklerden ötürü birbirlerinden ayrılmaktadır. Peki, Ram ve Rom Arasındaki Farklar nedir?

ram nedir?

RAM, geçici depolama birimi olan Random Access Memory’nin kısaltmasıdır. Sıkça bellek olarak adlandırılır. RAM, bilgisayarınızın merkezi işlem birimindeki denetleyiciler aracılığıyla diğer bileşenlerle iletişim kurar ve çalışan uygulamaların, servislerin ve hizmetlerin anlık verilerini tutmak için kullanılır. Başka bir deyişle, bilgisayarınızı kapatıp açtığınızda RAM’de saklanan hiçbir veri kalmaz.

rom nedir?

ROM, Read Only Memory’nin kısaltmasıdır ve kalıcı bir depolama birimi olarak adlandırılabilir. Ancak, ROM’un depolama birimleriyle karıştırılmaması gerektiğini belirtmek önemlidir. Bazı markalar, ROM’u depolama birimi olarak tanımlayabilir, ancak bu yanlıştır. ROM, veri okuma işlevini desteklerken veri yazma işlevini desteklemez. Bu özelliği nedeniyle HDD veya SSD gibi depolama birimlerinden farklılık gösterir. Örneğin, bilgisayarınızdaki BIOS çipi ROM’a bir örnektir.

ram – rastgele erişim belleği ne anlama gelmektedir?

RAM, şu vakit CPU vasıtasıyla değerlendirilen ve verileri muhafaza eden ana bellektir. Bu veriler, işlenen veriler ya da program şifresi olabilmektedir. RAM; devamsız bir bellektir, bir anlamda enerji üreten kaynak çekildiğinde içindekiler silinmektedir. RAM süratli muvasalamı bir bellek çeşididir, buna sebep olarak bilgileri maddesel pozisyondan müstakil ve herhangi bir vakitte, gelişigüzel depolaması gösterilebilmektedir. Gerek aygıtı gerekse de işlemci eliyle kullanılan bilgileri başlatmak adına lüzumlu direktifleri muhafaza etmektedir. Bilgileri tamamlayıcılar arasında son derece süratli bir biçimde pay ederek dizgenin işlem süratini de artırmaktadır. RAM’ in Dinamik RAM ve Statik RAM olmak kaydıyla iki ayrı çeşidi de vardır.

rom – salt okunur bellek ne anlama gelmektedir?

ROM yani Salt Okunur Bellek de RAM yani Rastgele Erişim Belleği gibi bir çeşit esas bellektir fakat ROM bilgileri daimi olarak muhafaza etmektedir. Daimi bir bellek olmasından mütevellit güç kaynağı çekilmiş olsa dahi bilgilerin muhteviyatı silinememekte ve değiştirilememektedir. EEPROM, PROM ve EPROM gibi programlanabilmektedir. ROM’ un birtakım başkalaştırılmış sürümleri olmasına karşın bazı hususi aygıtların sayesinde birkaç yüz defa tekrardan programlanabilmektedir. ROM, aygıtı başlatmak adına lüzumlu olan veyahut aygıtın program şifresini muhafaza etmektedir. Muhafaza edilmiş olan bilgilere CPU aracılığıyla direkt olarak erişilememektedir. Bu sebeple Salt Okunur Bellek, CPU’ ya ulaşmadan evvel bilgileri devamsız olacak şekilde muhafaza etmek için kullanılmaktadır.

ram ve rom arasındaki esas farklılıklar nelerdir?

Peki, ram ve rom arasında ki farklar nelerdir diye sorulacak olursa;

 • RAM, gelişigüzel ulaşım belleği manasına karşılık gelmektedir. ROM, salt okunur bellek manasına gelmektedir.
 • RAM, “bilgi belleği” adıyla da anılmaktadır. ROM, bir anlamda program şifresini muhafaza ettiği için “program belleği” adıyla da anılmaktadır.
 • RAM, yazma – okuma belleğidir. Bir anlamda bilgiler CPU vasıtasıyla muhafaza edilebilmekte ve bilgilere erişilebilmektedir. ROM da salt okunur hafızadır, şöyle ki, bilgilere salt ulaşılabilmekte ve CPU aracılığıyla tekrardan yazılamamakta veyahut da herhangi bir biçimde değiştirilememektedir.
 • RAM, bilgileri devamsız olarak muhafaza etmektedir. ROM ise bilgileri devamlı olarak muhafaza etmektedir.
 • RAM, an itibariyle CPU eliyle kullanılmakta olan bilgileri muhafaza etmekle vazifelidir. ROM ise dizgenin başlatılması işleminde veya başlatılmasında gerekli olan program şifresini veyahut da yönergeleri hıfz etmekle muvazzaftır.
 • RAM, kalıcı olmayan bir bellektir, enerji üreten kaynak söküldüğünde bilgiler silinmektedir. ROM ise sürekli bir bellektir, enerji üreten kaynaktan sökülmesinden tarafsız olarak muhafaza edilen bilgilerdir.
 • RAM, verileri muhafaza etmek adına baki olarak enerji üreten kaynağa gereksinim duymaktadır. ROM ise bilgileri korumak adına enerji üreten kaynağa gereksinim duymamaktadır.
 • RAM’e, direkt olarak dizgenin CPU’su eliyle ulaşılmaktadır. ROM’lara bilgi, CPU eliyle ulaşılmadan evvel RAM’e transfer edilmektedir.
 • RAM’ler yüksek saklama alabilirliğine sahiptir. ROM’lar ise tam tersidir.
 • RAM, CPU vasıtasıyla direkt olarak ulaşıldığı için dizgenin işlem süratini yükseltmeye yardımcı olmaktadır. ROM ise işlem süratini fazlalaştırmaya yardımcı olmamaktadır.
 • RAM, ROM’a oranla çok daha masraflıdır.
 • RAM; DRAM (Dinamik RAM) ve SRAM (Statik RAM) olarak, ROM ise; EEPROM, EPROM ve PROM olarak gruplandırılabilmektedir.

RAM ve ROM sıkıntısı yaşıyorsanız firmamızın bilgisayar servisi ve laptop teknik servisi hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Kategoriler
This website uses cookies to improve your web experience.
Call Now Button